Ga naar de inhoud

Het behouden van Sleepboot Oude Waal 3

De sleepboot Oude Waal 3 van het type Amsterdammer werd in 1942 gebouwd op de werf Voorwaarts in West-Graftdijk. Zij wordt voortgestuwd door een Industriemotor 3VD6, welke betiteld wordt als ‘langzaamloper’ vanwege het maximale toerental van 340 TPM.

Na de tewaterlating werd de sleper in gebruik werd genomen door C. Schipper. Bij de overname van dit bedrijf in 1970 kwam de Oude Waal 3 in handen van Reederij v/h Gebr. Goedkoop waar de sleepwerkzaamheden werden voorgezet. Vanaf 2002 is de sleepboot in particuliere handen.

Na vele wisselingen van eigenaren valt de Oude Waal 3 sinds najaar 2020 onder de Stichting Erfgoed Schepen. De stichting heeft als doel het in stand houden van historische schepen en oude scheepsmotoren.

Evenementen 2024

Opening Erfgoedmanifestatie

23 mei 2024

Tocht Rotterdam – Den Haag

Erfgoedmanifestatie

26 – 28 juli 2024

Tocht Rotterdam – Leiden

Erfgoedmanifestatie

29 – 30 juli 2024

Tocht Leiden – Amsterdam

Wereld Havendagen

6 – 8 september 2024

Rotterdam

Technische gegevens

Scheepsnaam:  Oude Waal 3

Bouwjaar: 1942

Scheepstype: Motorsleepboot

Eigenaar: Stichting Erfgoed Schepen

Thuishaven: Rotterdam

Werf: Voorwaarts, Th. van de Beldt, West-Graftdijk

L x B x D:  15.20 x 4.20 x 1.60 m

Voortstuwing: 120 pk Industrie, 3VD6

Schroef: brons, 3-blads, 1220 mm

EU-nummer: 2002301

Organisatie

De doelstelling van de Stichting Erfgoed Schepen is het verwerven en in standhouden van historische schepen en oude scheepsmotoren en daarmee wordt het cultureel maritiem erfgoed behouden.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele opbrengsten – uit sponsoring of van donateurs – worden volledig aangewend voor brandstof, verzekering, liggelden, verbeteringen (met inachtneming van de historische waarden), onderhoud en onvoorziene uitgaven.

Het Bestuur

  • Paul Hoenderop (voorzitter)
  • Martine Hoenderop (vicevoorzitter)
  • Francis Jansen (secretaris)
  • Hans Lensen (penningmeester)

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun geleverde diensten. Wel kunnen zij eventuele kosten welke zijn gemaakt ten behoeve van de stichting declareren. De beheerskosten van de stichting bestaan ook uit kosten van promotionele aard.

Sleepboot Oude Waal 3 is in het najaar van 2020 verworven, waarna de stichting op 27 oktober 2020 is opgericht. De verbeteringen en het onderhoud van de Oude Waal 3 zijn momenteel in volle gang. Een actueel verslag van de activiteiten, als ook de financiële verantwoording worden hier te zijner tijd gepubliceerd.

Onze stichting is aangesloten bij:

Interesse in Maritiem Erfgoed?

Cultureel maritiem erfgoed moet behouden worden zodat wij en toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Help mee door te sponsoren of donateur te worden.

Heeft u vragen over de sleper Oude Waal 3, of zou u graag een bezoek brengen? Neem dan contact met ons op. U bent – op afspraak – van harte welkom!

Contactgegevens:
Stichting Erfgoed Schepen
Paul Hoenderop
Zevenkampse Ring 342 B
3068 HG Rotterdam
06 – 51 43 41 43
info@stichtingerfgoedschepen.nl
RSIN: 8617.68.723